Tarieven en vergoedingen

De psychotherapeutische behandeling wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. U hebt altijd een verwijskaart van uw huisarts nodig. Ook met een psychotherapeutische behandeling wordt het jaarlijks eigen risico aangesproken. Dit is voor 2021 € 385,-.

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten. Met Menzis, Anderzorg, Azivo, DSW, Twente Zorgverzekeraar, Stad Holland en Friesland heb ik geen contract afgesloten.

Met ingang van 2014 is de GGZ opnieuw ingericht en onderverdeeld in de Generalistische basis-GGZ (Gb-GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ). De huidige verdeling in eerste- en tweedelijns zorg vervalt hiermee. De praktijk biedt alleen zorg in de Gespecialiseerde-GGZ.

Afspraken, die niet kunnen doorgaan, dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Bij niet tijdige afzegging zal een gedeelte van de kosten ( € 25,-) van de gemiste sessie bij u zelf in rekening gebracht worden, omdat de verzekeraar deze kosten niet vergoed.