Tarieven en vergoedingen

De psychotherapeutische behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hebt altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Ook met een psychotherapeutische behandeling wordt het jaarlijks eigen risico aangesproken. Dit is voor 2022 € 385,-.

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten. Met o.a. Menzis, Anderzorg, Azivo, DSW en Twente Zorgverzekeraarheb ik geen contract.

Per januari 2022 wordt gewerkt met het Zorg Prestatie Model (ZPM). Dit betekent dat niet meer op het eind of na een jaar de gehele behandeling wordt gedeclareerd, maar dat er per maand een rekening naar de zorgverzekeraar wordt verstuurd. Er wordt dan per sessie vergoed, waarbij alle tijd rondom het gesprek (verslaglegging, overleg, vragenlijstenverwerking, registraties, correspondentie, etc) ook in de rekening wordt verdisconteerd. De zorgverzekeraar betaalt mij dan rechtstreeks op voorwaarde dat ik een contract heb afgesloten met deze verzekeraar.

De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. 

Het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ (B-GGZ) en Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ) blijft voorlopig bestaan. Onze praktijk biedt met name zorg in de Gespecialiseerde GGZ.

Afspraken, die niet kunnen doorgaan, dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Bij niet tijdige afzegging zal een gedeelte van de kosten ( € 75,-) van de gemiste sessie bij u zelf in rekening gebracht worden, omdat de verzekeraar deze kosten niet vergoed.