Tarieven en vergoedingen

De psychotherapeutische behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hebt altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Ook met een psychotherapeutische behandeling wordt het jaarlijkse eigen risico uitgesproken. Dit is voor 2023 € 385,-.

Bij de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten. Ik heb een contract met CZ en de bijbehorende labels Nationale Nederlanden en Ohra, VGZ en de bijbehorende labels UMC, IZA, Univé en IZZ, Zilveren Kruis met de labels de Friesland, FBTO en Interpolis en ASR met het label Ditzo.

Per januari 2022 wordt gewerkt met het Zorg Prestatie Model (ZPM). Dit betekent dat niet meer op het einde van een jaar de gehele behandeling wordt gedeclareerd, maar dat er per maand een rekening naar de zorgverzekeraar wordt verzonden. Er wordt dan per sessie gecompenseerd, waarbij alle tijd rondom het gesprek (verslaglegging, overleg, vragenlijstenverwerking, registraties, correspondentie, etc) ook in de rekening wordt verdisconteerd. De zorgverzekeraar betaalt mij dan rechtstreeks op voorwaarde dat ik een contract heb afgesloten met deze verzekeraar.

De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter geleden is. 

Het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ (B-GGZ) en Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ) blijft voorlopig bestaan. Onze praktijk biedt alleen zorg in de Gespecialiseerde GGZ.

Afspraken, die niet kunnen doorgaan, dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Bij niet tijdige afzegging zal een deel van de kosten (€ 75,-) van de gemiste sessie bij u zelf in rekening worden gebracht, omdat de verzekeraar deze kosten niet vergoedt.