Privacyverklaring .

CM Niederer, gevestigd te Puth en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

14116574, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit

hoe CM Niederer met informatie over een geïdentificeerde of geïdentificeerde natuurlijke persoon

omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1. Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie

CM Niederer persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) cliënten;

b. bezoekers aan de praktijk van CM Niederer;

c. bezoekers van This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

d. deelnemers aan bijeenkomsten van CM Niederer;

f. alle overige personen overlijden met CM Niederer contact opnemen met CM Niederer

persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

CM Niederer verwerkte persoonsgegevens sterven:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of

digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens van

andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere aankopen of

verwijzers;

 

3. Doeleinde verwerking

CM Niederer verwerkte persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de verklaring voor uitgevoerde

werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor vergaderingen en informatie waar een

betrokkene zelf heeft om gevraagd;

 

4. Rechtsgrond

CM Niederer verwerkte persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder

dat deze afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming

vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst,

waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij ed;

c. een schriftelijke aanvraag, zoals bijvoorbeeld de beoordeling van een medisch dossier bij te

houden van het BSN te registreren;

d. een klein belang, zoals het gebruik van contacten voor het uitnodigen voor

een bijeenkomst.

 

5. Verwerkers

CM Niederer kan voor de verwerking van persoonsgegevens vermisten (verwerkers)

inschakelen die precies volgens instructies van CM Niederer persoonsgegevens verwerking.

CM Niederer sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de

Algemene gegevens verordeningbescherming (Avg) is uitgeschakeld.

 

6. Persoonsgegevens delen met derden

CM Niederer deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling

(voorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldaan aan een wettelijke verwezenlijking

nodig is. CM Niederer deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden,

tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval

worden nauwkeurig bevestigde gegevens gedeeld.

 

7. Doorgifte buiten de EER

CM Niederer geeft in principe geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese

Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt ​​CM Niederer ervoor

zorg dat de doorgifte alleen overleden als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het

betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als deal van passende minimum

in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8. Pas op voor gegevens

CM Niederer bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. CM Niederer hanteert in

beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 

9. Wijzigingen privacyverklaring

CM Niederer kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement

wordt op de website van CM Niederer gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement

regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht CM Niederer te vragen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te

verwijderen, over te dragen, de verwerking te vernietigen en tegen de verwerking bezwaar te

maken. Hierover kunt u contact opnemen met CM Niederer door een e-mailbericht te sturen naar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop CM Niederer persoonsgegevens verwerkt, kunt u

contact opnemen met CM Niederer door een e-mailbericht te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich

wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).