Klachtenregeling

Wij zijn gehouden aan de klachtenregeling, zoals die is vastgesteld door de beroepsvereniging van de LVVP. Op de website van de LVVP vindt u daar onder "cliëntinfo" een directe verwijzing naar de klachtregeling.

Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling, dan hoop ik dat we dit in onderling overleg kunnen oplossen. Als dat niet lukt, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar.